Niepoprawna pisownia

po deptało

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podeptało

Poprawna pisownia