Niepoprawna pisownia

niedały

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie dały

Poprawna pisownia