Niepoprawna pisownia

nie na jedzone

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nienajedzone

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie najedzone

Niepoprawna pisownia