Poprawna pisownia

poprosiło

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po prosiło

Niepoprawna pisownia