Poprawna pisownia

poprosiła

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po prosiła

Niepoprawna pisownia