Poprawna pisownia

babsztyl

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

babszczyl

Niepoprawna pisownia