Niepoprawna pisownia

poplanowany

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zaplanowany

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

za planowany

Niepoprawna pisownia