Niepoprawna pisownia

ponirzszy

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poniższy

Poprawna pisownia