Niepoprawna pisownia

ze szłaś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

zeszłaś

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

zeszłaź

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

z szedłaś

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zszedłaś

Niepoprawna pisownia