Poprawna pisownia

ponadczasowe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

ponad czasowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ponad-czasowe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ponatczasowe

Niepoprawna pisownia