Niepoprawna pisownia

dośrodka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

do środka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

do śrotka

Niepoprawna pisownia