Niepoprawna pisownia

pomódz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pomóc

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo pomóc jest określeniem na działania, które podejmujemy, kiedy chcemy wesprzeć lub odciążyć kogoś w wykonywanej przez niego czynności – następuje to poprzez udzielenie tej osobie ratunku, wsparcia oraz pomocy.


Niepoprawna pisownia

pomudz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pomuc

Niepoprawna pisownia