Niepoprawna pisownia

niezportowa

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niesportowa

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie sportowa

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako przeczenie.