Poprawna pisownia

poleć

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poledź

Niepoprawna pisownia