Niepoprawna pisownia

pół darmo

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

półdarmo

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pół-darmo

Niepoprawna pisownia