Poprawna pisownia

pogryziona

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po gryziona

Niepoprawna pisownia