Niepoprawna pisownia

podwyszszeniu

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podwyższeniu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pod wyższeniu

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podwyrzszeniu

Niepoprawna pisownia