Niepoprawna pisownia

nie opłacalna

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieopłacalna

Poprawna pisownia