Niepoprawna pisownia

podrzócisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podrzucisz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pod rzucisz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podżucisz

Niepoprawna pisownia