Poprawna pisownia

gówniarz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

guwniaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

guwniarz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gówniaż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gówniasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

guwniasz

Niepoprawna pisownia