Niepoprawna pisownia

podnórza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podnóża

Poprawna pisownia, znaczenie: miejsca przylegające do podstawy, np. wzniesienia, drzewa lub wysokiej ściany.


Niepoprawna pisownia

podnurza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podnuża

Niepoprawna pisownia