Niepoprawna pisownia

pierszych

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pierwszych

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pierfszych

Niepoprawna pisownia