Poprawna pisownia

podeptane

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po deptane

Niepoprawna pisownia