Poprawna pisownia

podążasz

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po dążasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podonrzasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podonżasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podąrzasz

Niepoprawna pisownia