Niepoprawna pisownia

podąrza

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podąża

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po dąża

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podonrza

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podonża

Niepoprawna pisownia