Poprawna pisownia

podaniem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po daniem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po da niem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poda niem

Niepoprawna pisownia