Poprawna pisownia

porcji

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

porci

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

porcjii

Niepoprawna pisownia