Poprawna pisownia

podania

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po dania

Niepoprawna pisownia, wyjątek: „danie” w sensie potraw podawanych do spożycia, np.: Poszedł do bufetu po dania.

Niepoprawna pisownia

poda nia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po da nia

Niepoprawna pisownia