Niepoprawna pisownia

pod wyższony

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podwyższony

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podwyrzszony

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

podwyszszony

Niepoprawna pisownia