Niepoprawna pisownia

obrucona

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

obrócona

Poprawna pisownia