Niepoprawna pisownia

pod opieczny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podopieczny

Poprawna pisownia