Niepoprawna pisownia

pocztófka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pocztówka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

po cztówka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pocztuwka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pocztufka

Niepoprawna pisownia