Niepoprawna pisownia

poczeba

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

potrzeba

Poprawna pisownia