Niepoprawna pisownia

paralisz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

paraliż

Poprawna pisownia, znaczenie: termin związany z medycyną oznaczający utratę zdolności ruchowej spowodowaną uszkodzeniem układu nerwowego (ośrodkowego lub obwodowego). Zwrot może także oznaczać niezdolność do działania lub funkcjonowania, zanik aktywności, niemoc.


Niepoprawna pisownia

paralirz

Niepoprawna pisownia