Niepoprawna pisownia

po winienem był

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

powinienem był

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

powinienembył

Niepoprawna pisownia