Niepoprawna pisownia

nie jednej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niejednej

Poprawna pisownia