Poprawna pisownia

po śniadaniu

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

pośniadaniu

Niepoprawna pisownia