Niepoprawna pisownia

po otwierana

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

pootwierana

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

potwierana

Niepoprawna pisownia