Niepoprawna pisownia

po opowiadacie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poopowiadacie

Poprawna pisownia