Poprawna pisownia

uchwalać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

uhwalać

Niepoprawna pisownia