Niepoprawna pisownia

po nieważ

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

ponieważ

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poniewasz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

poniewarz

Niepoprawna pisownia