Niepoprawna pisownia

u miem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

umiem

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

umię

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

umję

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

umjem

Niepoprawna pisownia