Niepoprawna pisownia

niećwiczył

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie ćwiczył

Poprawna pisownia