Poprawna pisownia

po kolei

Poprawna pisownia, znaczenie: kolejno, w ustalonym porządku.


Niepoprawna pisownia

pokolei

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pokoleji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po koleji

Niepoprawna pisownia