Niepoprawna pisownia

posuwadź

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

posuwać

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

posówać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po sówać

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po suwać

Niepoprawna pisownia