Niepoprawna pisownia

chamój

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hamuj

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chamuj

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

hamój

Niepoprawna pisownia