Niepoprawna pisownia

po dwórka

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podwórka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

podwurka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

po dwurka

Niepoprawna pisownia