Niepoprawna pisownia

po deptałeś

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podeptałeś

Poprawna pisownia