Niepoprawna pisownia

po deptała

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

podeptała

Poprawna pisownia