Poprawna pisownia

po czwarte

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

poczwarte

Niepoprawna pisownia